ریدایرکت-در-سئو-چیست

ریدایرکت در سئو چیست؟

ریدایرکت(Redirect) در سئو چیست؟ ریدایرکت شیوه‌ای است برای انتقال بازدیدکنندگان و موتورهای جستجو به یک URL متفاوت ازآن‌چه آن‌ها درخواست داده‌اند که نقش مهمی درسئو ایفا می‌کنند، ازاین‌رو مهم است انواع آن را بشناسیم، بدانیم کدام نوع را کجا استفاده کنیم و نیز چطوردربرابرهم ارزیابی می‌شوند. آنها زمانی برای بازدیدکنندگان و موتورهای جستجو مهم هستند …

ریدایرکت در سئو چیست؟ ادامه مطلب »